Stromvergleich

  • Sparen Sie bis zu 40%
  • Ökostrom Tarife
  • Tiefstpreis-Garantie

Vergleichen Sie jetzt kostenlos

kWh
1800 kWh 2500 kWh 3500 kWh 4500 kWh

Über 1.000 Stromanbierter im Vergleich

homepage

P R I J A V A   P R O J E K T A
EPP sustav za prijavu projekta Prijavi priložiti i sve dokumente propisane natječajem na koji se prijavljujete te original i kopije prijave poslati na adresu propisanu natječajem
Administrativna provjera Prijavu provjerava programski koordinator
Imenovanje članova Evaluacijskog odbora Upravni odbor imenuje najmanje 3 člana Evaluacijskog odbora
Evaluacija prijedloga projekta Nezavisni Evaluacijski odbor evaluira prijave prema Evaluacijskom obrascu I.
Odluka UO Upravni odbor na svojoj sjednici donosi odluku o daljnjoj evaluaciji, odnosno financiranju
Istorazinska procjena Hrvatski i strani stručnjaci prema Evaluacijskom obrascu elektronički evaluiraju projekte koji potražuju više od 300.000 kn
Odluka UO Upravni odbor na sjednici donosi odluku o financiranju
Intervju Ako je propisano natječajem, prije završne odluke o financiranju, Upravni odbor kandidate poziva na intervju
R E A L I Z A C I J A   P R O J E K T A
*Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava Zaklada, voditelj projekta i ustanova na kojoj će se projekt provoditi
*Periodično izvješće o projektu Poslati original i kopije te elektroničku verziju izvješća
Evaluacija izvješća Evaluacijski odbor evaluira izvješće prema Evaluacijskom obrascu IV
Odluka UO UO Zaklade donosi odluku o nastavku, smanjenju ili prekidu financiranja
*Završno izvješće Poslati original i kopije te elektroničku verziju izvješća
Evaluacija izvješća Evaluacijski odbor evaluira izvješće prema Evaluacijskom obrascu IV
Odluka UO UO odlučuje o prihvaćanju/odbijanju završnog izvješća
*Očitovanje Voditelj projekta šalje Zakladi očitovanje na komentare i ocjene EO
*Radionica i publikacija Zaklada i voditelji projekata javno prezentiraju rezultate projekta i programa